سازمان فناوری اطلاعات ایران

فایل راهنما

وظایف محوله شورای عالی انفورماتیک(سابق)

دبیرخانه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ­ای

 

صدور گواهی تایید فنی ثبت نرم افزار:

 • ثبت نام در سایت توسط متقاضی
 • بررسی ثبت نام محصول توسط کارشناس
 • ارسال پرونده (فیزیکی) از سوی متقاضی به دبیرخانه
 • بررسی پرونده توسط کارشناسان
 • استعلام محتوا محصول توسط دبیرخانه به مرکز فناوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • پاسخ استعلام محتوا محصول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مجاز / غیر مجاز / بررسی بیشتر)
 • صدور گواهی محصول تایید شده

 

صدور گواهی موقت احراز و اصالت ثبت نرم افزار:

 • دانلود و تکمیل مدارک توسط متقاضی
 • ارسال پرونده به دبیرخانه
 • بررسی پرونده توسط کارشناسان
 • تشکیل جلسه و ارزیابی محصول در کمیته
 • صدور گواهی محصول تایید شده

 

تعیین ارزش گذاری محصولات خارجی از گمرک:

 • مکاتبات اداری توسط متقاضیان (شرکت های نرم افزاری)
 • تکمیل مدارک
 • ارسال به دبیرخانه
 • بررسی کارشناسان
 • پاسخ استعلام

 

پاسخ استعلام محصولات نرم افزاری ارائه شده به نهاد های دولتی اجرایی:

 • بررسی و اعلام نظر
 • پاسخ به استعلامات