سازمان فناوری اطلاعات ایران

رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

   مصوبه شماره 1 جلسه پنجاه ‏و سوم شورای عالی فضای مجازی مورخ 97/07/30 در خصوص تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک (سابق):

 

  • وظایف و مسئولیت ­های اجرایی شورای عالی انفورماتیک سابق درخصوص ثبت نرم­ افزارهای رایانه ­ای و صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارها (موضوع مواد 8 و 11 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم ‏افزارهای رایانه‌ای مصوب سال 1379 و مواد 23 الی 31 آیین‏ نامه اجرایی ثبت نرم‏ افزار و نظام صنفی رایانه‌ای مصوب سال 1383)، کمیته حق اختراع (موضوع ماده 10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم ‏افزارهای رایانه‌ای مصوب سال 1379 و مواد 20، 21 و 22 آیین‌نامه اجرایی ثبت نرم‏ افزار و نظام صنفی رایانه‌ای مصوب سال 1383)، صلاحیت نظارت بر نظام صنفی رایانه‌ای (موضوع ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم ‏افزارهای رایانه‌ای مصوب سال 1379 و ماده 59 آیین‏ نامه اجرایی ثبت نرم‏ افزار و نظام صنفی رایانه‌ای مصوب سال 1383) و وظایف اجرایی موضوع مواد 21 و 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از نرم‌افزارهای اداری و مالی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شود.
  • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تهیه پیش‏نویس لوایح اصلاحی مورد نیاز برای ارایه به مجلس شورای اسلامی، نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحی ناظر بر مصوبات پیشین هیئت محترم دولت در این چارچوب اقدام نماید.
  • تا زمان تصویب قوانین و مقررات اجرایی اصلاحی، در چارچوب بند 1 اقدام شود.

 

شایان ذکر است:

 متقاضیان محترم می بایست جهت دریافت گواهی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک به سازمان برنامه و بودجه کشور (امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران) مراجعه نمایند.

شماره تماس:33274213