سازمان فناوری اطلاعات ایران

مدارک جلسه دموی نرم افزار

مدارک، تجهیزات و ملاحظات لازم جهت جلسه دموی محصول نرم افزاری

 

   1. نماینده فنی متقاضی حاضر در جلسه باید تسلط کامل به ارائه و اجرای کد منبع - سورس و نسخه اجرایی نرم افزار داشته باشد و فهرست مشتریان اصلی استفاده کننده محصول و کارکردهای اصلی محصول را بداند.

   2. نماینده (گان) اعزامی متقاضی حقوقی باید با در دست داشتن کارت ملی و معرفی نامه خطاب به دفتر حقوقی سازمان و با قید موارد: نام و نام خانوادگی، کدملی و عنوان و نسخه محصول و قید به همراه داشتن یک دستگاه لپ تاپ با مدل مربوطه توسط متقاضی جهت استفاده در جلسه دمو در متن معرفی نامه و در سربرگ و مهر و امضای شرکت متقاضی به سازمان مراجعه نماید.. رونوشتی از این معرفی نامه نیز خطاب به مدیرکل حراست سازمان تهیه شود و این نسخه تحویل نگهبانی لابی ساختمان سازمان شود. درصورتیکه متقاضی شخص حقیقی باشد، به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است.

    3. نماینده متقاضی باید یک دستگاه لپ تاپ حاوی موارد ذیل را در جلسه به همراه داشته باشد:

          1-3- بر روی لپ تاپ کدسورس برنامه موجود باشد.

          2-3- برو روی لپ تاپ نسخه اجرایی محصول  نصب شده باشد.

          3-3- لپ تاپ قابلیت رایت دی وی دی و سی دی باشد.

          4-3- لپ تاپ قابلیت اتصال به اینترنت داشته باشد.

          5-3- بر روی لپ تاپ نرم افزار any desk نصب باشد تا درصورت ضرورت بتوان در جلسه دمو به سرور مستقر در شرکت متقاضی بصورت ریموت وصل شد.

   4. قابل ذکر است لوح فشرده ای که بهمراه نامه درخواست یا در جلسه دمو توسط متقاضی به سازمان تحویل می شود باید شامل فایلهای ذیل باشد:

          4- 1- راهنمای راهبری(شامل تعریف و تنظیمات دسترسی  کاربران و...)

          2-4- راهنمای کاربری استفاده محصول

          3-4- راهنمای نصب سرور و پیکربندی آن و نصب کلاینت درصورت وجود نسخه تحت ویندوز محصول

          4-4- گزارش تست و آزمون نرم افزار و رفع مشکلات نرم افزاری محصول

          5-4- نسخه اجرایی قابل نصب نرم افزار

          6-4- سه کلاس اصلی سورس نرم افزار (متقاضی به جای تحویل کل کد سورس برنامه به سازمان، موظف است تنها 3 کلاس اصلی و مهم  کد سورس برنامه را بر روی لوح فشرده بهمراه سایر

                  مستندات به سازمان تحویل دهد)

     *** 7.4- الزامی ست متقاضی، فایل شاخص و نیازمندیهای نرم افزار موجود در دانلود مستندات بخش دمو را دانلود نماید و فایل اکسل و فایل pdf ی تکمیل، تایید و اسکن شده  این فایل را بر روی لوح فشرده به همراه سایر مستندات تا قبل از زمان جلسه دموی محصول تحویل سازمان نماید.. (این بند مربوط به تکمیل پرونده متقاضیان درخواست گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار یا تمدید آن است.)

     5- برای جلسات استانی که به صورت ریموت برگزار می شود، پس از پایان جلسه، متقاضی باید نامه ای به عنوان صورتجلسه خطاب به دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران بصورت مکتوب ارسال نماید و شرح خلاصه جلسه برگزار شده، مشخصات محصول شامل شماره رهگیری، عنوان و نسخه محصول و همچنین مشخصات متقاضیان شامل نام و نام خانوادگی و کدملی افراد متقاضی حاضر در جلسه ریموت در متن این نامه صورتجلسه آورده شود.

 

مهم: ارسال لوح فشرده بند 4 فوق برای کلیه درخواست های گواهی تاییدیه فنی ثبت نرم افزار، گواهی تاییدیه سلامت و احراز اصالت نرم افزار و تمدید آن به سازمان الزامی است.

در حال حاضر محل جلسه دموی نرم افزار برای گواهی تایید فنی طبقه 5- اتاق 521 ساختمان مرکزی سازمان و برای گواهی احراز، دفتر مدیریت دفتر فاوای ساختمان مرکزی سازمان - طبقه همکف می باشد..

 

دانلود مستندات