سازمان فناوری اطلاعات ایران

تمدید گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار

آدرس سازمان فناوری اطلاعات ایران: تهران- خیابان شریعتی- ضلع جنوبی پل سید خندان- ورودی 22- ساختمان مرکزی - طبقه همکف - دبیرخانه مرکزی - کدپستی: 1631713931- تلفنخانه سازمان: 88115800

گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار(موقت) و تمدید آن، گواهی‌نامه‌ای است که برای نرم افزار های مالی و اتوماسیون‌های مورد استفاده مراکز دولتی و مطابق با مواد (21)، (22) و (23) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390/04/10) صادر می‌گردد.

نکته مهم:

لطفا تمام مدارک فیزیکی تکمیل شده را قبل از ارسال به دبیرخانه در یک cd به صورت شفاف و کامل اسکن نمایید و همراه با مدارک به پیوست ارسال کنید.(بر روی cd متن اسکن مدارک قید شود)

لازم به ذکر است این دبیرخانه از پذیرفتن درخواست خارج از موارد فوق الذکر جهت صدور گواهی احراز یا تمدید آن معذور می باشد و درصورت ارسال درخواست، کل پرونده به متقاضی عودت می شود. درصورت نیاز ذیحسابی سازمان استفاده کننده محصول به دریافت گواهی احراز محصولات غیرمالی و اداری، باید ذیحساب طی نامه اداری رسمی به دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، درخواست خود را ارسال نماید.

* مهم:  تکمیل فایل شاخص های نرم افزاری برای  صفحات شامل زیرسامانه های متقاضی و ارسال فایل اسکن تاییدشده آن بر روی لوح فشرده مستندات محصول + پرینت تایید شده این شاخص ها به این سازمان قبل از زمان تنظیم جلسه الزامی است، درغیراینصورت جلسه دمو لغو می شود.

 

گام های اجرایی فرآیند صدور تائیدیه تمدید سلامت و احراز اصالت نرم افزار

 

اطلاعیه جدید: فایل فیلم کلیپ اجرای روند اصلی سامانه به مدت حدود 5 دقیقه نیز در لوح فشرده مستندات قرا گیرد و بر روی جلد لوح  فشرده  عنوان محصول  و نام مالک و درج فیلم کلیپ نوشته شود. همچنین الزامی ست میزان قدرالسهم مالکین و پدیدآورندگان(به درصد %) به تفکیک در فرم مشخصات نرم افزار یا متن نامه پوششی درخواست به این سازمان اعلام شود.

مهم: در فرم مشخصات نرم افزار عنوان(نام) محصول نرم افزاری حتما باید شامل اسم عام(کارکرد اصلی محصول) و اسم خاص(برند محصول) در سامانه وارد شود.. مثال: اتوماسیون اداری سپهررایانه

  1. مطالعه مستندات مندرج در سایت iranspo.ir توسط متقاضی
  2. ارسال فیزیکی مدارک ذیل الاشاره به پیوست نامه درخواست تمدید تاییدیه سلامت و احراز اصالت نرم افزار به دبیرخانه سازمان مطابق فرم نامه درخواست مندرج در بخش مستندات تمدید با سربرگ و مهر و امضای متقاضی حقوقی یا امضای متقاضی حقیقی:(در متن نامه درخواست عنوان محصول آورده شود و فرم مشخصات نرم افزار نیز به همراه مدارک ارسال شود..
    مهم: در بخش تکمیل اطلاعات مالک و پدیدآورنده در فرم مشخصات، باید میزان درصد قدرالسهم مالکین و پدید آورنده گان  آورده شود. درصورت عدم تعیین درصد قدرالسهم مالکین و پدیدآورندگان در فرم مشخصات نرم افزار، پرونده متقاضی عودت داده می شود. و  پدیدآورندگان: محمد صادقی: 23% و مینا محمدی: 77%
  3. مثال: مالکین یا سفارش دهندگان: علی احمدی: 46% و رضا رحیمی: 54% 

        الف- ارسال کپی پشت  و روی گواهی تاییدیه فنی ثبت نرم افزار درصورت وجود. درغیراینصورت متقاضی باید ابتدا از طریق سایت iranspo.ir ، گواهی تاییدیه فنی ثبت نرم افزار را درخواست نماید و پس از دریافت گواهی تاییدیه فنی محصول، درخواست تمدید گواهی سلامت و احراز اصالت را ارسال نماید. درصورت وجود گواهی تاییدیه فنی محصول، متقاضی باید درخواست تمدید گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار آن را ارسال نماید.

         ب- ارسال کپی پشت  و روی گواهی تاییدیه سلامت و احراز اصالت نرم افزار (موقت) منقضی شده.

         ج- ارسال کپی صفحات گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محصول مربوطه.

         د- دانلود و تکمیل فرم برچسب لوح و آدرس مندرج در مستندات سایت.

         ص- ارسال لوح فشرده به سازمان شامل: نسخه اجرایی، سه کلاس اصلی سورس نرم افزار و فایلهای ذیل:

              ص- 1- راهنمای راهبری(شامل تعریف و تنظیمات دسترسی  کاربران و...)

              ص-2- راهنمای کاربری استفاده محصول

              ص-3- راهنمای نصب سرور و پیکربندی آن و نصب کلاینت درصورت وجود نسخه تحت ویندوز محصول

              ص-4- گزارش تست و آزمون نرم افزار و رفع مشکلات نرم افزاری محصول

          3. بررسی  مدارک  فوق الذکر توسط سازمان و اعلام نواقص به متقاضی درصورت وجود.

          4. تکمیل نواقص توسط متقاضی و ارسال مدارک تکمیلی به این سازمان.

          5. تنظیم جلسه دموی محصول نرم افزاری با متقاضی درصورت کامل بودن مدارک پرونده توسط سازمان.

             مهم: نماینده متقاضی باید براساس مدارک و تجهیزات مندرج در سایت در جلسه دمو حاضر شود.

          6. صدور گواهی تاییدیه سلامت و احراز اصالت نرم افزار توسط سازمان.

          7. ارسال پستی گواهی به آدرس مندرج در فرم برچسب لوح و آدرس ارسالی متقاضی.

* قابل ذکر است برای تکمیل مدارک الکترونیکی پرونده متقاضی جهت درخواست گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار، باید در مجموع یک سری لوح فشرده شامل: مستندات فایلهای راهنما، گزارش تست محصول و سه کلاس اصلی سورس برنامه و نسخه اجرایی نرم افزار و فایل اکسل و همچنین فایل pdf شاخصهای نرم افزاری تایید شده متقاضی در تمامی صفحات آن باشد. و بر روی جلد لوح فشرده: عنوان محصول و نام متقاضی درج شود . ضمنا الزامی ست پرینت تایید شده این شاخص ها روز جلسه  دمو توسط  متقاضی به این سازمان ارائه شود، در غیراینصورت جلسه دمو لغو می شود.

یادآورمی شود در فایل شاخص های نرم افزار که در بخش دکمه جلسه دموی این سایت آمده است، تنها باید صفحاتی از این فایل که شامل زیرسیستمهای سامانه متقاضی می باشد، تکمیل، تایید و ارسال شود.

و درصورتیکه لوح فشرده فایل pdf تکمیل شده شاخصهای نرم افزاری(بصورت پستی یا حضوری) تا زمان شروع جلسه دموی محصول به سازمان تحویل نشود، جلسه دمو تنظیم شده لغو می شود.

اطلاعات تماس:

(بدلیل حجم  بالای مراجعات و با هدف تسریع در پیشبرد امور دبیرخانه، لطفا درصورت ضرورت و  فقط  ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روزهای کاری شنبه الی چهارشنبه با این شورا تماس بگیرید.)

88113469

 88113284

                                                                            دانلود مستندات