سازمان فناوری اطلاعات ایران

تمدید گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار

گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار(موقت) و تمدید آن، گواهی‌نامه‌ای است که برای نرم افزار های مالی و اتوماسیون‌های مورد استفاده مراکز دولتی و مطابق با مواد (21)، (22) و (23) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390/04/10) صادر می‌گردد.

لازم به ذکر است این دبیرخانه از پذیرفتن درخواست خارج از موارد فوق الذکر جهت صدور گواهی احراز یا تمدید آن معذور می باشد و درصورت ارسال درخواست، کل پرونده به متقاضی عودت می شود.. درصورت نیاز ذیحسابی سازمان استفاده کننده محصول به دریافت گواهی احراز محصولات غیرمالی و اداری، باید ذیحساب طی نامه اداری رسمی به دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، درخواست خود را ارسال نماید.

 

گام های اجرایی فرآیند صدور تائیدیه تمدید سلامت و احراز اصالت نرم افزار

 

  1. مطالعه مستندات مندرج در سایت iranspo.ir توسط متقاضی
  2. ارسال فیزیکی مدارک ذیل الاشاره به پیوست نامه درخواست تمدید تاییدیه سلامت و احراز اصالت نرم افزار به دبیرخانه سازمان مطابق فرم نامه درخواست مندرج در بخش مستندات تمدید با سربرگ و مهر و امضای متقاضی حقوقی یا امضای متقاضی حقیقی :

        الف- ارسال کپی پشت  و روی گواهی تاییدیه فنی ثبت نرم افزار درصورت وجود. درغیر اینصورت متقاضی باید ابتدا از طریق سایت iranspo.ir ، گواهی تاییدیه فنی ثبت نرم افزار را درخواست نماید و  پس از دریافت گواهی تاییدیه فنی محصول، درخواست تمدید گواهی سلامت و احراز اصالت را ارسال نماید. درصورت وجود گواهی تاییدیه فنی محصول، متقاضی باید درخواست تمدید گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار آن را ارسال نماید.

         ب- ارسال کپی پشت  و روی گواهی تاییدیه سلامت و احراز اصالت نرم افزار (موقت) منقضی شده.

         ج- ارسال کپی صفحات گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محصول مربوطه.

         د- دانلود و تکمیل فرم برچسب لوح و آدرس مندرج در مستندات سایت.

         ص- ارسال لوح فشرده به سازمان شامل: نسخه اجرایی، سه کلاس اصلی سورس نرم افزار و فایلهای ذیل:

              ص- 1- راهنمای راهبری(شامل تعریف و تنظیمات دسترسی  کاربران و...)

              ص-2- راهنمای کاربری استفاده محصول

              ص-3- راهنمای نصب سرور و پیکربندی آن و نصب کلاینت درصورت وجود نسخه تحت ویندوز محصول

              ص-4- گزارش تست و آزمون نرم افزار و رفع مشکلات نرم افزاری محصول

          3. بررسی نواقص مدارک فیزیکی  و الکترونیکی فوق الذکر توسط سازمان و اعلام به متقاضی درصورت وجود نقص.

          4. تکمیل نواقص توسط متقاضی و ارسال مدارک تکمیلی به این سازمان.

          5. تنظیم جلسه دموی محصول نرم افزاری با متقاضی درصورت کامل بودن مدارک پرونده توسط سازمان.

             مهم: نماینده متقاضی باید براساس مدارک و تجهیزات مندرج در سایت در جلسه دمو حاضر شود.

          6. صدور گواهی تاییدیه سلامت و احراز اصالت نرم افزار توسط سازمان.

          7. ارسال پستی گواهی به آدرس مندرج در فرم برچسب لوح و آدرس ارسالی متقاضی.

* قابل ذکر است برای تکمیل مدارک الکترونیکی پرونده متقاضی جهت درخواست تمدید گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار، باید در مجموع یک سری لوح فشرده شامل: مستندات فایلهای راهننما، گزارش تست محصول و سه کلاس اصلی سورس برنامه و نسخه اجرایی نرم افزار و فایل pdf شاخصهای نرم افزاری تایید شده متقاضی در تمامی صفحات آن باشد. و بر روی جلد لوح فشرده: کدرهگیری، عنوان محصول و نام متقاضی درج شود..

یادآور می شود در فایل شاخص های نرم افزار که در بخش دکمه جلسه دموی این سایت آمده است، تنها باید صفحاتی از این فایل که شامل زیرسیستمهای سامانه متقاضی می باشد، تکمیل، تایید و ارسال شود..

 

اطلاعات تماس:

آقای افشار:  88113469

خانم خادمیان: 88115819

خانم ذبیحی:   88115904

 

                                                                                                      دانلود مستندات