سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی تاییدیه فنی ثبت نرم افزار

 

گام های اجرایی فرآیند صدور تائیدیه فنی ثبت نرم افزار

 

1. مطالعه مستندات مندرج در سایت iranspo.ir توسط متقاضی

2. ورود به سامانه تایید فنی ثبت نرم افزار و ثبت درخواست توسط متقاضی(تکمیل کلیه اطلاعات نماینده متقاضی، مالک، پدیدآورنده، تعیین قدرالسهم و مشخصات نرم افزار)

مهم: در فرم مشخصات نرم افزار عنوان(نام) محصول نرم افزاری حتما باید شامل اسم عام(کارکرد اصلی محصول) و اسم خاص(برند محصول) در سامانه وارد شود.. مثال: اتوماسیون اداری سپهررایانه

3. بررسی و تایید کامل بودن اطلاعات فرم و عنوان نرم افزار توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و تایید رکورد

4. بارگذاری تصویر فیش بانکی و اقرارنامه (تعهدنامه) تاییدشده توسط متقاضی در سامانه( همراه با سربرگ و مهر و امضای شخص حقوقی یا امضاء و اثر انگشت شخص حقیقی در تمامی صفحات آنها. قابل ذکر است از این پس برای تکمیل پرونده درخواست تاییدیه فنی، مراجعه به محضر و اخذ سند رسمی برای تهیه تعهدنامه نیاز نیست و تنها کافی ست تعهدنامه به تایید متقاضی برسد. ارسال تصویر آخرین روزنامه رسمی متقاضی حقوقی الزامی ست.

5. ارسال پیام به متقاضی در سامانه درصورت وجود نقص در مدارک بارگذاری شده.

6. تکمیل مدارک بند 4 فوق توسط متقاضی درصورت وجود نقص.

7. تایید کامل بودن رونوشت الکترونیکی در سامانه توسط سازمان.

8. ارسال فیزیکی مدارک به همراه نامه درخواست متقاضی به دبیرخانه سازمان (مطابق فرمت نامه درخواست تاییدیه فنی مندرج در بخش مستندات سایت با سربرگ شرکت و مهر و امضای مدیرعامل متقاضی حقوقی) یا (امضای این فرم توسط متقاضی حقیقی) - ( ضمناً ذکر کدرهگیری و عنوان و نسخه ی محصول نرم افزاری در متن نامه درخواست متقاضی الزامی ست.)

9. بررسی نواقص مدارک فیزیکی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و اعلام به متقاضی درصورت وجود نقص.

10. تکمیل نواقص توسط متقاضی و ارسال به سازمان.

11. تایید کامل بودن مدارک پرونده توسط سازمان.

12. مکاتبه سازمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت استعلام محتوای محصول و اطلاع به متقاضی جهت پیگیری اخذ پاسخ استعلام بصورت مکتوب به سازمان.

13. انتشار آگهی محصول توسط سازمان یا ارشاد.

14. ارسال نامه بلامانع بودن محتوای محصول نرم افزاری توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان. (شایسته است متقاضی تا قبل از ارسال نامه پاسخ مکتوب بلامانع بودن محتوای محصول توسط آن وزارت، از پیگیری تلفنی از سازمان ممانعت نماید..) متقاضی پس از حصول اطمینان از ارسال مکتوب پاسخ استعلام محتوای محصول توسط وزارت ارشاد می تواند از طریق پیگیری از دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران ( 88113860 ) از ورود نامه پاسخ به  سازمان اطمینان حاصل نماید..

    الف- قابل ذکر است متقاضی پس از ثبت درخواست در سامانه iranspo.ir و پس از ارسال مدارک فیزیکی به سازمان، باید جهت تکمیل فرآیند و اخذ دفترچه گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای ارشاد، به سامانه samandehi.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت و مدارک موردنظر را به آن وزارت تحویل دهد.

    ب- متقاضی جهت پیگیری بلامانع بودن محتوای محصول نرم افزاری می تواند از طریق تماس با شماره تلفن 88846964 داخلی 2 یا شماره تلفن: 88846964 با کارشناسان نشر دیجیتال آن وزارت مذاکره نماید.

    ج- شماره تماس دفتر رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پیگیری پاسخ استعلام محتوای محصول: 02188846960

15. صدور گواهی تایید فنی ثبت نرم افزار توسط سازمان.

16. درج شماره و تاریخ گواهی و شماره نامه بلامانع بودن و تاریخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سایت.

17. ارسال تصویر رونوشت گواهی صادره به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاع به متقاضی توسط سازمان جهت انجام و تکمیل فرآیند و صدور دفترچه ثبت ارشاد.

18. درج شماره شناسایی گواهی در سامانه.

19. ارسال گواهی برای متقاضی براساس آدرس مندرج در فرم برچسب لوح و آدرس

 

* قابل ذکر است برای تکمیل مدارک الکترونیکی پرونده متقاضی جهت درخواست تایید فنی نرم افزار، باید در مجموع دو سری لوح فشرده بهمراه سایر مدارک به سازمان ارسال شود..

هریک از لوح فشرده  ها شامل: مستندات فایلهای راهننما، گزارش تست محصول و سه کلاس اصلی سورس برنامه و نسخه اجرایی باشد. و بر روی جلد لوح فشرده: کدرهگیری، عنوان محصول و نام متقاضی درج شود..

 

اطلاعات تماس سازمان:

آقای افشار: 88113469

خانم خادمیان: 88115819

خانم ذبیحی: 88115904

 

ورود به سامانه

دانلود مستندات