سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار

گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار (موقت)، گواهی‌نامه‌ای است که برای نرم افزار های مالی و اتوماسیون‌های مورد استفاده مراکز دولتی و مطابق با مواد (21)، (22) و (23) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390/04/10) صادر می‌گردد.

لازم به ذکر است این دبیرخانه از پذیرفتن درخواست خارج از موارد فوق الذکر جهت صدور گواهی احراز یا تمدید آن معذور می باشد و درصورت ارسال درخواست، کل پرونده به متقاضی عودت می شود. درصورت نیاز ذیحسابی سازمان استفاده کننده محصول به دریافت گواهی احراز محصولات غیرمالی و اداری، باید ذیحساب طی نامه اداری رسمی به دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، درخواست خود را ارسال نماید.

ماده (21)- کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است، استفاده نماید.

تبصره (1)- خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره (2)- شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نوع نرم‌افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره (3)- کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده (22)- کلیه ذی‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید بر اساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده (23)- در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم‌افزار بر خلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسؤولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر بر خلاف استانداردها در نرم‌افزار مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌کننده است.

 

گام های اجرایی فرآیند صدور تائیدیه سلامت و احراز اصالت نرم افزار

 

  1. مطالعه مستندات مندرج در سایت iranspo.ir توسط متقاضی
  2. تکمیل اطلاعات مالک، پدیدآورنده، تعیین قدرالسهم و مشخصات نرم افزار، اقرارنامه و فرمهای مربوطه
  3. ارسال فیزیکی مدارک به پیوست نامه پوششی مندرج در سایت به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران
  4. بررسی نواقص مدارک فیزیکی توسط دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران و اعلام به متقاضی درصورت وجود نقص
  5. تکمیل نواقص توسط متقاضی و ارسال مدارک تکمیلی به سازمان
  6. تایید کامل بودن مدارک پرونده توسط سازمان
  7. صدور گواهی تاییدیه سلامت و احراز اصالت نرم افزار توسط سازمان
  8. ارسال گواهی به آدرس مندرج در فرم برچسب لوح و آدرس برای متقاضی

* قابل ذکر است برای تکمیل مدارک الکترونیکی پرونده متقاضی جهت درخواست گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار، باید در مجموع یک سری لوح فشرده شامل: مستندات فایلهای راهننما، گزارش تست محصول و سه کلاس اصلی سورس برنامه و نسخه اجرایی نرم افزار و فایل pdf شاخصهای نرم افزاری تایید شده متقاضی در تمامی صفحات آن باشد. و بر روی جلد لوح فشرده: کدرهگیری، عنوان محصول و نام متقاضی درج شود..

یادآور می شود در فایل شاخص های نرم افزار که در بخش دکمه جلسه دموی این سایت آمده است، تنها باید صفحاتی از این فایل که شامل زیرسیستمهای سامانه متقاضی می باشد، تکمیل، تایید و ارسال شود..

 

اطلاعات تماس:

آقای افشار: 88113469

خانم خادمیان: 88115819

خانم ذبیحی: 88115904

 


دانلود مستندات