سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار

آدرس سازمان فناوری اطلاعات ایران: تهران-خیابان شریعتی-نرسیده به پل سید خندان-ورودی 22-ساختمان مرکزی-طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی -کدپستی: 1631713931- تلفنخانه سازمان: 88115800

اطلاعیه:

با توجه به این که گواهی احراز اصالت  مختص به نرم افزارهای مالی و اداری می باشد، لذا ضروری است  چنابنچه نرم افزارهایی به غیر از آن که در حال حاضر به دستگاه های دولتی خدمات ارائه می دهند، در این صورت متقاضی می بایست شرح کلی در خصوص نحوه انجام کار نرم افزار خود را به همراه یک لوح فشرده به ذیحساب آن دستگاه ارائه نموده و ذیحسابان مربوطه نیز می بایست ضمن ارسال درخواست متقاضی از دفتر حقوقی سازمان (مستندات) استعلام نمایند.

نکته مهم:

لطفا قبل از ارسال مدارک به دبیرخانه تمام مستندات را در یک cd کامل و شفاف اسکن نمایید و همراه با مدارک فیریکی به دبیرخانه ارسال نمایید. لازم به ذکر است بر روی cd متن فایل مستندات فیزیکی نوشته شود.

 گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار (موقت)، گواهی‌نامه‌ای است که برای نرم افزار های مالی و اتوماسیون‌های مورد استفاده مراکز دولتی و مطابق با مواد (21)، (22) و (23) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390/04/10) صادر می‌گردد.

لازم به ذکر است این دبیرخانه از پذیرفتن درخواست خارج از موارد فوق الذکر جهت صدور گواهی احراز یا تمدید آن معذور می باشد و درصورت ارسال درخواست، کل پرونده به متقاضی عودت می شود. درصورت نیاز ذیحسابی سازمان استفاده کننده محصول به دریافت گواهی احراز محصولات غیرمالی و اداری، باید ذیحساب طی نامه اداری رسمی به دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، درخواست خود را ارسال نماید.

* مهم ۱:  تکمیل فایل شاخص های نرم افزاری و ارسال آن بر روی لوح فشرده مستندات محصول به این سازمان قبل از زمان تنظیم جلسه الزامی است، درغیراینصورت جلسه دمو لغو می شود. همچنین الزامی ست میزان قدرالسهم مالکین و پدیدآورندگان(به درصد%) به تفکیک در فرم مشخصات نرم افزار یا متن نامه پوششی درخواست به این سازمان اعلام شود.

* مهم ۲: در فرم مشخصات نرم افزار عنوان(نام) محصول نرم افزاری حتما باید شامل اسم عام(کارکرد اصلی محصول) و اسم خاص(برند محصول) در سامانه وارد شود.. مثال: اتوماسیون اداری سپهررایانه

ماده (۲۱)- کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است، استفاده نماید.

تبصره (۱)- خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره (۲)- شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نوع نرم‌افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره (۳)- کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده (۲۲)- کلیه ذی‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و یا بخش خصوصی باید بر اساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده (۲۳)- در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم‌افزار بر خلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسؤولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر بر خلاف استانداردها در نرم‌افزار مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌کننده است.

 

گام های اجرایی فرآیند صدور تائیدیه سلامت و احراز اصالت نرم افزار

 

اطلاعیه جدید: فایل فیلم کلیپ اجرای روند اصلی سامانه به مدت حدود ۵ دقیقه نیز  در لوح فشرده مستندات درج شود. و بر روی جلد لوح  فشرده  عنوان محصول  و نام مالک نوشته شود.

  1. مطالعه مستندات مندرج در سایت iranspo.ir توسط متقاضی
  2. تکمیل اطلاعات مالک، پدیدآورنده، تعیین قدرالسهم و مشخصات نرم افزار، اقرارنامه و فرمهای مربوطه
    مهم: درصورت عدم تعیین درصد قدرالسهم مالکین و پدیدآورندگان در فرم مشخصات نرم افزار، پرونده متقاضی عودت داده می شود. مثال: مالکین یا سفارش دهندگان: علی احمدی: 46% و رضا رحیمی: 54%    -    پدیدآورندگان: محمد صادقی: 23% و مینا محمدی: 77%
  3. ارسال فیزیکی مدارک به پیوست نامه پوششی مندرج در سایت به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران. در متن نامه حتما عنوان محصول آورده شود.
  4. بررسی  مدارک فیزیکی توسط  سازمان فناوری اطلاعات ایران و اعلام  نواقص به متقاضی درصورت وجود.
  5. تکمیل نواقص توسط متقاضی و ارسال مدارک تکمیلی به سازمان
  6. تایید کامل بودن مدارک پرونده توسط سازمان
  7. صدور گواهی تاییدیه سلامت و احراز اصالت نرم افزار توسط سازمان
  8. ارسال گواهی به آدرس مندرج در فرم برچسب لوح و آدرس برای متقاضی

* قابل ذکر است برای تکمیل مدارک الکترونیکی پرونده متقاضی جهت درخواست گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار، باید در مجموع یک سری لوح فشرده شامل: مستندات فایلهای راهنما، گزارش تست محصول و سه کلاس اصلی سورس برنامه و نسخه اجرایی نرم افزار و فایل اکسل و همچنین فایل pdf شاخصهای نرم افزاری تایید شده متقاضی در تمامی صفحات آن باشد. و بر روی جلد لوح فشرده: عنوان محصول و نام متقاضی درج شود. 

یادآور می شود در فایل شاخص های نرم افزار که در بخش دکمه جلسه دموی این سایت آمده است، تنها باید صفحاتی از این فایل که شامل زیرسیستمهای سامانه متقاضی می باشد، تکمیل، تایید و ارسال شود..

و درصورتیکه  لوح فشرده فایل pdf تکمیل شده شاخصهای نرم افزاری(بصورت پستی یا حضوری) تا زمان شروع جلسه دموی محصول به سازمان تحویل نشود، جلسه دمو تنظیم شده لغو می شود. ضمنا الزامی ست پرینت تایید شده این شاخص ها روز جلسه  دمو توسط  متقاضی به این سازمان ارائه شود، در غیراینصورت جلسه دمو لغو می شود.

اطلاعات تماس:

(بدلیل حجم  بالای مراجعات و با هدف تسریع در پیشبرد امور دبیرخانه، لطفا درصورت ضرورت و  فقط  ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روزهای کاری شنبه الی چهارشنبه با این شورا تماس بگیرید.)

 ۸۸۱۱۳۴۶۹

 ۸۸۱۱۳۲۸۴


دانلود مستندات