سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعیه ورود به بخش صدور تاییدیه فنی

به اطلاع متقاضیان محترم می‌رساند که صرفا مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص است مورد حمایت قانون "حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای" و آیین‌نامه آن هستند و توسط دبیرخانه برای آن ها تایید فنی صادر می‌شود.